Sunday, April 12, 2009

Apa itu COMBI ..?

PROGRAM COMBI


COMBI ialah singkatan bagi "COMmunication for Behavioural Impact" (Komunikasi Untuk Perubahan Tingkahlaku) iaitu satu program menggunakan pendekatan komunikasi untuk mengubah tingkahlaku manusia.

Konsep telah diperkenalkan oleh Pertubuhan Kesihatan Sedunia (WHO) dan digunakan oleh beberapa buah negara dalam mencegah dan mengawal penyakit Tuberkulosis (TB), Kusta dan Filariasis.

Di Malaysia, pendekatan ini digunakan bagi mencegah dan mengawal penyakit Demam Denggi.Dua Tingkahlaku yang diamalkan dalam program COMBI:

- Periksa dalam dan luar rumah setiap hujung minggu dan hapuskan
tempat-tempat pembiakan nyamuk Aedes.

- Dapatkan rawatan segera di hospital/ klinik kesihatan sekiranya
demam dan mempunyai tanda-tanda demam denggi.

No comments:

Post a Comment